Škola danas

Škola danas

Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Baru ime je dobila po crnogorskom pjesniku, episkopu i vladaru Petru II Petroviću Njegošu, koje je udario temelje moderne crnogorske države. Škola je u sastavu Kulturnog centra Bar bila do 9. juna 1990. godine, kada je postala samostalna ustanova i taj datum se i danas slavi kao „Dan škole“. Danas broji 540 učenika, a nastava se odvija u dvije smjene. Za kratko vrijeme stekla je ugled i postala jedan od centara kulture opštine Bar. .

Tokom cijele godine organizuje muzičke događaje kao što su interni i javni časovi učenika, zajedničke koncerte profesora i učenika, kao i nastupe eminentnih umjetnika i ansambala iz drugih dijelova zemlje i regiona. O interesovanju barske djece za muzičko obrazovanje govori činjenica da je u ovoj školi muzičko obrazovanje steklo više od 2500 učenika. Najtalentovaniji su nastavili ovo obrazovanje i po završetku akademije izgradili profesionalnu karijeru. Neki od njih nastavili su svoje znanja da prenose mlađim generacijama.

Muzičko obrazovanje u školi odvija se kroz individualnu i grupnu nastavu u više odsjeka: klavir, harmonika, gitara, flauta, violina, violončelo, truba, hor, solo pjevanje, te različiti kamerni sastavi i orkestar, a sve aktivnosti usmjerene su ka unapređenju nastave. Organizuju se seminari za učenike na kojima afirmisani umjetnici rade sa talentovanim đacima. Takođe, konstantno se unapređuju partnerski odnosi sa drugim školama i podstiče samostalnost nastavnika pri izboru nastavnih sadržaja, metoda i oblika rada. Učenici ove škole su u posljednjih desetak godina osvojili pregršt prestižnih nagrada na državnim takmičenjima i u inostranstvu. .

Dobra saradnja, međusobno uvažavanje i podrška omogućavaju ostvarivanje misije Škole za osnovno muzičko obrazovanje ,,Petar II Petrović Njegoš” Bar: da kvalitetnim nastavnim kadrom i zalaganjem ponudi različite sadržaje koji podstiču lični razvoj i muzičko obrazovanje svakog učenika pružajući značajan doprinos u ostvarivanju kulturnih i muzičkih događaja u Baru i Crnoj Gori.