Nastava

Nastava

Upis u osnovnu školu preporučuje se u uzrastu od 6 do 8 godina.

Osnovna muzička škola traje 9 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente:

Nastava instrumenata odvija se individualno, prema predviđenom planu i programu i to tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu i njegovom uzrastu.

Uz nastavu instrumenta pohađa se i nastava solfeđa koja djetetu daje potrebna teorijska znanja, olakšava svladavanje gradiva na instrumentu, ali razvija i logičko razmišljanje, pamćenje, intonaciju, smisao za ritam, kao i radne navike.

Nastava solfeđa odvija se u grupama od najviše 20 učenika, a nastava grupnog muziciranja (hor - orkestar - kamerna muzika) i u većim skupinama.

Nastavni plan

Predmet
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Solfeđo 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Instrument 30 30 30 30 30 45 45 45
Grupno muziciranje 45 45 45 45 45 45